Posts weergeven met het label gents in distress. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label gents in distress. Alle posts weergeven

woensdag 19 februari 2014

heren in nood

Ik moet u bekennen, beste lezers, dat ik mij toch een beetje schuldig voel over het hoge vrouwonvriendelijke damsel-in-distress-gehalte van de pulpcovers waar ik mij recentelijk in verdiept heb en waarvan ik u ettelijke voorbeelden heb voorgeschoteld. 'Damsel in distress' is eigenlijk de jonkvrouw in nood. Voor wie het niet weet: in de Hoofse roman werd de krijgsman geleerd dat hij vrouwen niet moest verkrachten na afloop van de strijd, maar dat het zijn taak was hen redden uit de klauwen van draken, tovenaars en ander gespuis en dat hij haar daarna hoofs lief moest hebben. Dit was op zich een hele vooruitgang, maar er ontstond een nieuw probleem waar wij ons pas later in de geschiedenis van bewust werden: de vrouw wordt neergezet als een prachtig doch hulpeloos wezen dat zonder de sterke slimme man in allerlei moeilijkheden terecht komt. Het schijnt dat dit beeld tegenwoordig nog steeds en zelfs in extreme mate in computerspelletjes wordt uitgebuit, waarbij het niet meer om een onschuldige romantische fantasie gaat, maar om krachtige beïnvloeding van het mensbeeld en dus vrouwbeeld van de speler.

Nu hoop ik dat u zult begrijpen dat ik een zeer politiek-correct mensbeeld heb en dat ik die afbeeldingen die ons vooral nu, hedentendage zo 'over the top' toeschijnen juist lichtjes hoofdschuddend met een glimlach en knipoog beschouw en van u hetzelfde verwacht.
Desalniettemin meen ik af en toe ter compensatie wat beeltenissen op te voeren waarin juist de man zich een penibele situatie (vergeef me de flauwe woordgrap) bevindt.
De eerste man die mij hierbij vandaag te binnenschoot was Lambik in de volgende scene, zoals ik die uit mijn jeugd ken:


die weer een remake was van:


en die om voor mij duistere redenen later wéér een keer overnieuw moest:afijn, heren in nood dus: