Posts weergeven met het label muziek en wetenschap. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label muziek en wetenschap. Alle posts weergeven

maandag 6 juni 2011

Uitschakeling remmingen en zelfcontrole tijdens improvisatie

Hersenonderzoek met betrekking tot muziek blijft mij fascineren. Hier is een artikel over wat er gebeurt tijdens het improviseren:

When the Melody Takes a Detour, the Science Begins

Wat er precies gebeurt is uiteraard niet bekend maar wèl wijst een onderzoek aan dat bij improvisatie door een ervaren musicus, delen van de frontale cortex actiever worden die te maken hebben met zelf-expressie en dat gebieden die een rol spelen bij remmingen en zelfcontrole zo goed als uitgeschakeld worden.

Dus we hebben helemaal geen alcohol nodig. Hier is een korte improvisatie na het lezen van het artikel. Proost!Dat het in staat zijn tot improvisaties jaren van muzikale oefening vergt waag ik als muziekpedagoog te betwijfelen. Ik laat kinderen ook improviseren op akkoordenschema's en de resultaten zijn verrassend, ook zij het in mindere mate bij kinderen die nìet op muziekles zitten. Misschien is dat omdat kinderen een grote drang tot zelfexpressie hebben en minder remmingen en zelfcontrole hebben dan volwassenen, of in ieder geval een lagere drempel hebben tot ongeremde zelf-expressie?
Het verschijnsel van kleuters die nog niet kunnen lezen of schrijven, maar die wèl hele liedjes ter plekke improviseren is iedere muziekdocent die met kleuters werkt bekend...